Történelem

1973-ban létrehozták Bicskén a szakorvosi rendelőintézetet. Ez megteremtette a feltételeit a település és környezete lakossága szakellátásának. Az elmúlt 30 év jelentős változást hozott a járóbeteg ellátásban. Ehhez alkalmazkodva a város önkormányzata új alapokra helyezte a szakorvoslást, amikor azt saját hatáskörébe vonta, és létrehozta a Bicskei Egészségügyi Központot. Az Egészségügyi Központ hivatása, hogy az orvostudomány mindenkori színvonalának megfelelő, helyben történő szakorvosi ellátást nyújtson a város és térsége lakosságának. Ennek érdekében új ellátásokat vezetünk be, a meglévőket folyamatosan fejlesztjük.

 

 Az elsődleges és másodlagos megelőzést a gyógyítással azonos súlyú orvosi feladatnak tekintjük. Célunk az, hogy tevékenységünkkel a szervi megbetegedések megelőzése és gyógyítása mellett a rendelői környezet alakításával a betegek mind teljesebb elégedettségét érjük el.


Működésünk további javítása érdekében a betegeinktől és partnereinktől érkező segítő szándékú észrevételekre támaszkodunk, és azokat figyelembe vesszük. Szervezetünk tagjainak és partnereinek kiszámítható együttműködést biztosítunk.

A Központ vezetése elkötelezettséget vállalt a minőségi orvoslást, a betegek elégedettségét szolgáló Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti rendszer bevezetésére, működtetésére és folyamatos fejlesztésére.

A standardok szerinti rendszerünk működtetése révén kívánjuk biztosítani a szakrendelői szolgáltatásokat igénybevevők biztonságos, magas szakmai színvonalú ellátását.