Szolgáltatások

Bicske városa elkötelezett a mellett, hogy a város, és az ellátandó települések lakosságának egészségügyi ellátását javítsa. Teszi ezt a jól ismert, és sajnálatosan alakuló morbiditási, és mortalitási adatok, valamint a demográfiai mutatók ismeretében. Ennek biztosítására az önkormányzat egyszemélyes, önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot, a Bicskei Egészségügyi Központ Kft-t működtet, biztosítva ezzel a működtetés és gazdálkodás minél előnyösebb feltételeit. A társaság megalapítása teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a szakellátás feladatát 2004. július 1-vel a város átvegye Fejér megyétől.

A város rendelőintézetének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma folyamatosan nőtt. Mivel a különféle szakellátások egyre könnyebben elérhetővé váltak, a betegek elégedettsége lényegesen javult, új szakrendelések és ellátási formák igénye fogalmazódott meg.

 A rendeléseken dolgozó orvosok részben már hosszabb ideje rendelnek Bicskén, mások új rendelések megszervezése érdekében érkeztek a városba. Munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendelőintézet betegforgalma az érvényesülő nagyvárosi elszívó hatás ellenére folyamatos emelkedést mutat.

Éves átlagos esetszám: 120 637, amely naponta 464 beteg ellátását jelenti.
Az Egészségügyi Központban 44 orvos és 27 asszisztens dolgozik.

A megkezdett úton továbbhaladva, az Egészségügyi Központban további új ellátási formák meghonosítását tervezzük pályázati források bevonásával.

A kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyú KDOP-2007-5.2.1/B kódú pályázat támogatásával kívánjuk a járóbeteg szakellátó központunkat emelt szintre fejleszteni.

A pályázott fejlesztés keretében az alábbi elemek valósulnak meg:
  • kórházi kezelést kiváltó új ellátások bevezetése
  • egynapos sebészeti ellátás
  • nappali kórházi ellátás

Egynapos sebészet, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket.

Nappali kórházi kezelés, mely biztosítja azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére.

Rendeléseinken a betegek definitív, azaz végleges, helyben történő ellátására törekszünk. Amennyiben a betegség természete kórházi ellátást igényel, akkor szakorvosaink felkészítik a betegeket a kórházi, műtéti beavatkozásra, majd annak végeztével ellenőrzik a betegeket, illetve elvégzik a szükséges utókezeléseket.