Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás
Bemutatkozás
Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás 1973-ban létrehozták Bicskén a szakorvosi rendelőintézetet. Ez megteremtette a feltételeit a település és környezete lakossága szakellátásának. Az elmúlt 30 év jelentős változást hozott a járóbeteg ellátásban. Ehhez alkalmazkodva a város önkormányzata új alapokra helyezte a szakorvoslást, amikor azt saját hatáskörébe vonta, és létrehozta a Bicskei Egészségügyi Központot. Az Egészségügyi Központ hivatása, hogy az orvostudomány mindenkori színvonalának megfelelő, helyben történő szakorvosi ellátást nyújtson a város és térsége lakosságának. Ennek érdekében új ellátásokat vezetünk be, a meglévőket folyamatosan fejlesztjük.
Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás Az elsődleges és másodlagos megelőzést a gyógyítással azonos súlyú orvosi feladatnak tekintjük. Célunk az, hogy tevékenységünkkel a szervi megbetegedések megelőzése és gyógyítása mellett a rendelői környezet alakításával a betegek mind teljesebb elégedettségét érjük el.

Működésünk további javítása érdekében a betegeinktől és partnereinktől érkező segítő szándékú észrevételekre támaszkodunk, és azokat figyelembe vesszük. Szervezetünk tagjainak és partnereinek kiszámítható együttműködést biztosítunk.

A Központ vezetése elkötelezettséget vállalt a minőségi orvoslást, a betegek elégedettségét szolgáló Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti rendszer bevezetésére, működtetésére és folyamatos fejlesztésére.

A standardok szerinti rendszerünk működtetése révén kívánjuk biztosítani a szakrendelői szolgáltatásokat igénybevevők biztonságos, magas szakmai színvonalú ellátását.
Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás Bicske városa elkötelezett a mellett, hogy a város, és az ellátandó települések lakosságának egészségügyi ellátását javítsa. Teszi ezt a jól ismert, és sajnálatosan alakuló morbiditási, és mortalitási adatok, valamint a demográfiai mutatók ismeretében. Ennek biztosítására az önkormányzat egyszemélyes, önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot, a Bicskei Egészségügyi Központ Kft-t működtet, biztosítva ezzel a működtetés és gazdálkodás minél előnyösebb feltételeit. A társaság megalapítása teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a szakellátás feladatát 2004. július 1-vel a város átvegye Fejér megyétől.

A város rendelőintézetének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma folyamatosan nőtt. Mivel a különféle szakellátások egyre könnyebben elérhetővé váltak, a betegek elégedettsége lényegesen javult, új szakrendelések és ellátási formák igénye fogalmazódott meg.
Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás A rendeléseken dolgozó orvosok részben már hosszabb ideje rendelnek Bicskén, mások új rendelések megszervezése érdekében érkeztek a városba. Munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendelőintézet betegforgalma az érvényesülő nagyvárosi elszívó hatás ellenére folyamatos emelkedést mutat.

Éves átlagos esetszám: 120 637, amely naponta 464 beteg ellátását jelenti.
Az Egészségügyi Központban 44 orvos és 27 asszisztens dolgozik.

A megkezdett úton továbbhaladva, az Egészségügyi Központban további új ellátási formák meghonosítását tervezzük pályázati források bevonásával.

A kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyú KDOP-2007-5.2.1/B kódú pályázat támogatásával kívánjuk a járóbeteg szakellátó központunkat emelt szintre fejleszteni.

A pályázott fejlesztés keretében az alábbi elemek valósulnak meg:
  • kórházi kezelést kiváltó új ellátások bevezetése
  • egynapos sebészeti ellátás
  • nappali kórházi ellátás
Egynapos sebészet, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket.

Nappali kórházi kezelés, mely biztosítja azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére.

Rendeléseinken a betegek definitív, azaz végleges, helyben történő ellátására törekszünk. Amennyiben a betegség természete kórházi ellátást igényel, akkor szakorvosaink felkészítik a betegeket a kórházi, műtéti beavatkozásra, majd annak végeztével ellenőrzik a betegeket, illetve elvégzik a szükséges utókezeléseket.
Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás 1973-ban létrehozták Bicskén a szakorvosi rendelőintézetet. Ez megteremtette a feltételeit a település és környezete lakossága szakellátásának. Az elmúlt 30 év jelentős változást hozott a járóbeteg ellátásban. Ehhez alkalmazkodva a város önkormányzata új alapokra helyezte a szakorvoslást, amikor azt saját hatáskörébe vonta, és létrehozta a Bicskei Egészségügyi Központot. Az Egészségügyi Központ hivatása, hogy az orvostudomány mindenkori színvonalának megfelelő, helyben történő szakorvosi ellátást nyújtson a város és térsége lakosságának. Ennek érdekében új ellátásokat vezetünk be, a meglévőket folyamatosan fejlesztjük.
Bicskei Egészségügyi Központ :: Bemutatkozás Az elsődleges és másodlagos megelőzést a gyógyítással azonos súlyú orvosi feladatnak tekintjük. Célunk az, hogy tevékenységünkkel a szervi megbetegedések megelőzése és gyógyítása mellett a rendelői környezet alakításával a betegek mind teljesebb elégedettségét érjük el.

Működésünk további javítása érdekében a betegeinktől és partnereinktől érkező segítő szándékú észrevételekre támaszkodunk, és azokat figyelembe vesszük. Szervezetünk tagjainak és partnereinek kiszámítható együttműködést biztosítunk.

A Központ vezetése elkötelezettséget vállalt a minőségi orvoslást, a betegek elégedettségét szolgáló Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti rendszer bevezetésére, működtetésére és folyamatos fejlesztésére.

A standardok szerinti rendszerünk működtetése révén kívánjuk biztosítani a szakrendelői szolgáltatásokat igénybevevők biztonságos, magas szakmai színvonalú ellátását.

Bicskei Egészségügyi Központ :: hírek

Hiba a lekérdezésben!
Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'172.16.254.18' (using password: NO)