Adatvédelmi nyilatkozat

I. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A honlap tulajdonosa és működtetője a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Egészségfejlesztési Irodája (a továbbiakban: Üzemeltető). Az Egészségfejlesztési Iroda célja lakosság életminőségének javítása, egészségben eltöltött életévek növelése, a környék versenyképességének, foglalkoztatásának javítása, az egyének egészségük iránti felelősségének hangsúlyozása, valamint a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra nevelése (a továbbiakban: Szolgáltatás). Az Egészségfejlesztési Iroda ennek keretében különböző egészségfejlesztési programokat szervez. Céljai megvalósítása érdekében pedig a programokban önként résztvevők segítségét kéri adatszolgáltatás által.

A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető informatikus munkatársai által maga biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését is maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó elfogadja a jelen szabályzat feltételeit. A jelen adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi hivatkozás alatt.

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Üzemeltető a szolgáltatásai nyújtása érdekében személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt a honlapon tevékenységet végzők hozzájárulásával. Ezeket az információkat az előzőeken túl a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében használjuk fel, illetve arra, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, valamint saját belső céljainkra. A honlap látogatása keretében különböző életmóddal kapcsolatos kérdőívek kitöltésére van lehetőség, amelyek megadásával segítik munkánkat. A kérdőíveken szereplő adatok szenzitív jellegűek, ezért azokat bizalmasan kezeljük, és kizárólag az egészségfejlesztési iroda céljainak megfelelően és működése során használjuk föl.

III. AZ ADATKEZELÉS MÓDJAI

Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat a fenti célokra tároljuk, kezeljük és feldolgozzuk.

A honlapon és annak egyes kérdőívein megadott adatokat statisztikai célból is feldolgozásra kerülnek úgy, hogy azok az adatok jogosultjaitól elkülönülnek, az adatot megadó személy azonosítására, összekapcsolására nem alkalmasak. Ilyen statisztikai adatok megosztásra kerülnek az egészségfejlesztési projekteket összefogó közösségi (európai uniós) szervek részére.

Nem személyes adatok 

Az Üzemeltető gyűjt statisztikai célra is személyes azonosításra nem alkalmas információkat különösen az alábbi célokra: a lakosság egészségfejlesztésével összefüggésben kidolgozandó egészségfejlesztési programok kidolgozása.

IP-címek használata

Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. Az Üzemeltető a rendszeradminisztráció, és az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából általában nem rendeljük hozzá a felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan minden felhasználót feljegyzünk, de a felhasználó anonim marad. Az IP címeket abban az esetben használjuk a felhasználók azonosítására, ha szükségesnek véljük az oldal használati feltételeinek betartatását, szolgáltatásunk, weblapunk, ill. egyéb felhasználóink védelmét.

„Sütik” 

A honlap egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a honlap használatát. A honlap be tud állítani egy olyan sütit, amelynek segítségével Önnek nem kell többször is megadnia jelszavát, amikor honlapunkat kívánja meglátogatni. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet az Üzemeltető közvetlenül begyűjt, az az Ön által önkéntesen megadott információ. Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

1. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

2. Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

V. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek harmadik személyek jogellenes cselekményeiből származnak. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

VI. BIZTONSÁG 

Az Üzemeltető az iparági szabványoknak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot működtet. Biztonsági intézkedései segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló felhasználói adatok elvesztését, helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

V. JOGOK GYAKORLÁSA, JOGORVOSLAT

Az Önnel kapcsolatos nálunk tárolt adatokról tájékoztatást, ill. másolatot kérhet, továbbá bármikor visszavonhatja információinak a fent említett módon történő felhasználásra vonatkozó beleegyezését, címünkre eljuttatott felkeresésével.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

VI. MÓDOSÍTÁSOK

Alkalmanként módunkban áll megváltoztatni jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Amennyiben lényegbevágó változtatásunkat hajtunk végre, ezekről értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Szeretnénk javasolni, hogy időnként tekintse át újra jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kaphasson arról, hogy milyen módon próbáljuk megvédeni az általunk begyűjtött személyes azonosító információkat. Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Nyilatkozatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.